:شماره تماس 
 :واتس اپ 
تفاوت بین بلبرینگ ساچمه استوانه ای و گرد
با این که بلبرینگ غلتکی و بلبرینگ زاویه دار مشابه هم کار می کنند ولی بلبرینگ غلتکی زاویه دار از غلتک های زاویه داری استفاده می کند که شبیه مخروطی با سر صاف است،